Fasadbyte

 

Vad är vinsten med att byta fasad på mitt hus?

  • Energisnålare. Extra isolering gör att huset behåller värmen inomhus. Mellan isolering och fasaden lägger vi en vindtät väv som andas och förhindrar fukt och vind att tränga in, men andas ut överskottsfukten från huset.
  • Värdehöjning av fastigheten.
  • Upplevelsen. En tystare, varmare innemiljö och en ny exteriör som du valt efter din smak.

I videon nedan kan du följa ett fasadbyte och se hur det går till!