Historia

nipa

På väg mot 4:e generationen

Snickaryrket har gått i arv från min farfar Karl Nilsson. Direkt efter grundskolan gick jag på yrkesskolan och började därefter arbeta på byggföretaget SKANSKA år 1981. Jag, som är den tredje generationen snickare efter Karl, startade NIPA-bygg år 2010. På företaget arbetar ett flertal bra killar, bl.a. mina tre söner. De är den fjärde generationen snickare och har praktiskt taget snickeriet i blodet. När företaget startades upp i Mars 2010 hade jag endast min yngsta son som anställd men företaget har vuxit och idag, 6 år senare, är vi hela 11 anställda.

Patric Nilsson